Vindfjelløpet

FINN FRAM

STARTNUMMERUTDELING

Startnummer hentes kun på rennkontoret i Huldrehallen, Lardal Ungdomsskole i Svarstad sentrum dagen før rennet i tidsrommet

kl.10:00-15:00  og på renndagen fra kl.07:30.

STARTKONTIGENT

PREMIERING

VÅRE SPONSORER

LOGG INN

COPYRIGHTS  VINDFJELLØPET  © 2017