FINN FRAM
Benyttes egen bil må det påregnes ca. 50 min fra Borgen Skiarena til startstedet (Viddaseter), samt betaling av bomavgift (kr 75,-)
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022