Vindfjelløpet

dager igjen...

Besøk oss på Facebook

VINDFJELLØPET 11. FEBRUAR 2018

Rennet blir i 2018 arrangert for 62. gang og går i et vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i Siljan-,Kongsberg- og Lardal kommuner.

 

Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Fylkesanlegget for langrenn i Borgen, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner.

 

Vindfjelløpet har også et kortere løype alternativ på 26 km for trim, familie, ungdom og Tur.

 

ET TURRENN I KLASSISK STIL!

Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet og Vasaloppet!

VINDFJELLØPET - SEEDINGSRENN

PÅMELDING VINDFJELLØPET 2018

RESULTATER VINDFJELLØPET
2017

VÅRE SPONSORER

COPYRIGHTS  VINDFJELLØPET  © 2018