Vindfjelløpet

Besøk oss på Facebook

Nedtelling:

Dager Timer Min Sek

VINDFJELLØPET 13. FEBRUAR 2022

ET TURRENN I KLASSISK STIL!

Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2022 arrangeres for 76. gang. Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i  Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner. Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Fylkesanlegget for langrenn i Borgen, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner.

 

Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom.

VINDFJELLØPET - SEEDINGSRENN

Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet og Vasaloppet!

OBS!

Parkering, rennkontor, startnummerutdeling, garderobe/dusj og premieutdeling er flyttet til Borgen Skiarena!

VINDFJELLØPET 2020  (inget arrangement i 2021 på grunn av Corona

Den 9. februar ble Vindfjelløpet arrangert i 2020. På grunn av snømangel ble det brukt en alternativ  løype. Den går i hovedsak på skogsbilveier.

Vedlagte bilder er fra tidligere arrangement, den gang var det enda mindre snø en det er nå (bildet til høyre).

Vi fikk så gode tilbakemeldinger på denne traseen at mange mente vi burde bruke denne permanent fremover!

 

Skaff deg seeding til Vasaloppet og Birken hos oss!

Kongen av Vindfjelløpet!

Helge Fossheim (74) representerer Kvelde IL og har gjennomført Vindfjelløpet hele 47 ganger, gratulerer Helge!

2018!

VÅRE SPONSORER

COPYRIGHTS  VINDFJELLØPET  © 2022

VINDFJELLØPET 13. FEBRUAR 2022