Vindfjelløpet

dager igjen...

Besøk oss på Facebook

VINDFJELLØPET 11. FEBRUAR 2018

ET TURRENN I KLASSISK STIL!

Rennet blir i 2018 arrangert for 62. gang og går i et vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i Siljan-,Kongsberg- og Lardal kommuner.

Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Fylkesanlegget for langrenn i Borgen, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner.

Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom.

 

PÅMELDING VINDFJELLØPET 2018

VINDFJELLØPET - SEEDINGSRENN

Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet og Vasaloppet!

RESULTATER VINDFJELLØPET
2017

VÅRE SPONSORER

COPYRIGHTS  VINDFJELLØPET  © 2017