Vindfjelløpet

Besøk oss på Facebook

Vindfjelløpet 2023 er avlyst!

Alle turrenn i Norge ser en dramatisk nedgang i antall deltakere, så også Vindfjelløpet.

Vindfjelløpet er et forholdsvis stort arrangement med rundt 80 frivillige med Start og Mål på forskjellige plasser, dette er kostbart.

Samtidig er vi et lite idrettslag som må dekke et evt. underskudd direkte fra midlene tiltenkt barn og unge i klubben, derfor var beslutningen i kveld ganske enkel.

Vi tenker først og fremst på dere som er påmeldte, med flotte forhold på skauen lå alt til rette for et flott renn.

Forrige fredag ble det brukt 17 timer med tråkkemaskin til å forberede løypene til rennet, vi har hele tiden hatt trua!

Men pt. var deltakerantallet på 121, noe som er alt for lavt.

Vi som arrangør må nok i fremtiden omstille oss, kostnadene må ned og denne prosessen ble startet i kveld.

Vi kommer ikke til å legge ned et av Norges eldste turrenn, men det blir nok en stor omstilling med feks. Start og Mål på samme sted.

Vi kommer tilbake med gode arrangement i fremtiden, og håper at nettopp du blir med videre.

 

Til dere som har meldt dere på, og betalt fakturaen for kontingent, så vil det komme en epost fra EQ timing i neste uke med refusjonsmulighet.

Hvis du ikke har betalt fakturaen for årets renn, så vil den bli kreditert.

 

Hvis dere ikke besvarer eposten fra EQ Timing i neste uke, så vil det bli tolket som om dere donerer påmeldingen til Vindfjelløpet.

 

EQ Timing administrerer påmeldinger og betalinger på vegne av arrangøren.

Dere vil få tilbakebetalt avgiften minus 6 % (banken tar gebyr for hver overføring).

 

Følg med på eposten dere brukte når dere meldte dere på!

ET TURRENN I KLASSISK STIL! Velkommen til Vindfjelløpet 12. februar 2023!
Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2023 arrangeres for 77. gang. Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner. Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Borgen skiarena, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner. Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom.
VINDFJELLØPET - SEEDINGSRENN Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet! OBS! Parkering, rennkontor, startnummerutdeling, garderobe/dusj og premieutdeling er flyttet til Borgen Skiarena!
Vindfjelløpet 2022 er avlyst! Vi mangler først og fremst snø, vi har i år heller ikke alternative løype traseer da skogsbilveiene i område er brøytet for tømmerhogst. Den økende smitten i samfunnet gjør også at funksjonær listen vår er ekstra sårbar, derfor valgte vi enstemmig og avlyse. Vi kommer tilbake med gode arrangement i fremtiden! VINDFJELLØPET 2020 (inget arrangement i 2021 på grunn av Corona Den 9. februar ble Vindfjelløpet arrangert i 2020. På grunn av snømangel ble det brukt en alternativ løype. Den går i hovedsak på skogsbilveier. Vedlagte bilder er fra tidligere arrangement, den gang var det enda mindre snø en det er nå (bildet til høyre). Vi fikk så gode tilbakemeldinger på denne traseen at mange mente vi burde bruke denne permanent fremover! Skaff deg seeding til Vasaloppet og Birken hos oss! 2018!
Besøk oss på Facebook
Velkommen til Vindfjelløpet 12. februar 2023! ET TURRENN I KLASSISK STIL! Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2023 arrangeres for 77. gang. Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner. Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Borgen skiarena, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner. Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom.
VINDFJELLØPET - SEEDINGSRENN Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet! OBS! Parkering, rennkontor, startnummerutdeling, garderobe/dusj og premieutdeling er flyttet til Borgen Skiarena!
Vindfjelløpet 2022 er avlyst! Vi mangler først og fremst snø, vi har i år heller ikke alternative løype traseer da skogsbilveiene i område er brøytet for tømmerhogst. Den økende smitten i samfunnet gjør også at funksjonær listen vår er ekstra sårbar, derfor valgte vi enstemmig og avlyse. Vi kommer tilbake med gode arrangement i fremtiden! VINDFJELLØPET 2020 (inget arrangement i 2021 på grunn av Corona Den 9. februar ble Vindfjelløpet arrangert i 2020. På grunn av snømangel ble det brukt en alternativ løype. Den går i hovedsak på skogsbilveier. Vedlagte bilder er fra tidligere arrangement, den gang var det enda mindre snø en det er nå (bildet til høyre). Vi fikk så gode tilbakemeldinger på denne traseen at mange mente vi burde bruke denne permanent fremover! Skaff deg seeding til Vasaloppet og Birken hos oss!
Kongen av Vindfjelløpet! Helge Fossheim (74) representerer Kvelde IL og har gjennomført Vindfjelløpet hele 47 ganger, gratulerer Helge!
2018!
VÅRE SPONSORER
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
VÅRE SPONSORER
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
Besøk oss på Facebook
Velkommen til Vindfjelløpet 12. februar 2023! ET TURRENN I KLASSISK STIL! Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2023 arrangeres for 77. gang. Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner. Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Borgen skiarena, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner. Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom.
VINDFJELLØPET - SEEDINGSRENN Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet! OBS! Parkering, rennkontor, startnummerutdeling, garderobe/dusj og premieutdeling er flyttet til Borgen Skiarena!
Kongen av Vindfjelløpet! Helge Fossheim (74) representerer Kvelde IL og har gjennomført Vindfjelløpet hele 47 ganger, gratulerer Helge!
Vindfjelløpet 2022 er avlyst! Vi mangler først og fremst snø, vi har i år heller ikke alternative løype traseer da skogsbilveiene i område er brøytet for tømmerhogst. Den økende smitten i samfunnet gjør også at funksjonær listen vår er ekstra sårbar, derfor valgte vi enstemmig og avlyse. Vi kommer tilbake med gode arrangement i fremtiden! VINDFJELLØPET 2020 (inget arrangement i 2021 på grunn av Corona Den 9. februar ble Vindfjelløpet arrangert i 2020. På grunn av snømangel ble det brukt en alternativ løype. Den går i hovedsak på skogsbilveier. Vedlagte bilder er fra tidligere arrangement, den gang var det enda mindre snø en det er nå (bildet til høyre). Vi fikk så gode tilbakemeldinger på denne traseen at mange mente vi burde bruke denne permanent fremover! Skaff deg seeding til Vasaloppet og Birken hos oss!
2018!
VÅRE SPONSORER
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022