PREMIERING OG PREMIEUTDELING PREMIERING Premieutdeling foregår fortløpende i Borgen Skiarena. Turklasser 41 km: 1/4 av antall påmeldte i hver turklasse premieres. Deltakere i elitepuljen premieres i sine respektive klasser. Det skal kun være en vinner i hver klasse. MERKER Vindfjelløpets merke i bronse oppnås etter 1.gangs fullført løp. Etter 5.gangs fullførte løp oppnås Vindfjelløpets merke i gull. Løperne oppnår Vindfjell-statuetten etter 10-15-20-25-30-35-40-45-50 gangers fullført løp. OBS! Vindfjelløpets merker kan KUN oppnås ved deltakelse i lang løype, 41 Km! Turklasser med tid, Trim/familie og ungdom 26 km: Trimklassen får utdelt Vindfjelløpets deltagermerke ved målpassering. Ungdom G/ J 13-16 år med tid, Premiering til de 3 første i G/J klassen. Turklasser med tid, premiering til de 3 første dame/herre uavhengig av klasse. SPURTPRIS ELITEPULJE Spurtpris til beste dame og beste herre i elitepuljetart på løypas høyeste punkt (Jomfruvann 570 m.o.h.) etter 26 km, kr.3000,
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022