LØYPEBESKRIVELSE
Tur 41 km Løypa går i et åpent skogsterreng og er lett småkupert. Starten (Viddaseter) ligger på 500 m.o.h. Løypas høyeste punkt er ved Jomfruvann på 570 m.o.h. (spurtprispunkt). Mål (Borgen skiarena) ligger på 230 m.o.h. Drikkestasjoner etter henholdsvis 11,5 km, 22 km og 32 km.
Trim og Tur 26 km Løypa følger delvis samme trasé som lang løype, og har delvis sin egen trasé. Denne løypa er særdeles lettgått uten store stigninger. Løypa har to drikkestasjoner.
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022

LØYPEBESKRIVELSE

Tur 41 km

Løypa går i et åpent skogsterreng og er lett småkupert. Starten (Viddaseter) ligger på 500 m.o.h. Løypas høyeste punkt er ved Jomfruvann på 570 m.o.h. (spurtprispunkt). Mål (Borgen skiarena) ligger på 230 m.o.h. Drikkestasjoner etter henholdsvis 11,5 km, 22 km og 32 km.

Trim og Tur 26 km

Løypa følger delvis samme trasé som lang løype, og har delvis sin egen trasé. Denne løypa er særdeles lettgått uten store stigninger. Løypa har to drikkestasjoner.

COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022