Besøk oss på Facebook

Vindfjelløpet

VIDEO 1953

VIDEO 1953

VIDEO 1980

Videoen fra 1953 er produsertt fra 8 mm smalfilm  av Lars Henry Johnsen.

VIDEO 2017

VÅRE SPONSORER

COPYRIGHTS  VINDFJELLØPET  © 2024