Vindfjelløpet

Besøk oss på Facebook

VINDFJELLSAMARBEIDET

Vindfjellsamarbeidet er et samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Målet med samarbeidet er å legge til rette for et godt friluftstilbud i Vindfjelltraktene, i første omgang vinterstid med preparerte skiløyper for turgåere.

Vindfjellsamarbeidet består av Larvik, Siljan og Lardal kommuner, Fritzøe Skoger og Vindfjelløpet (Svarstad IL).

I tillegg kommer det økonomiske bidrag fra øvrig næringsliv og privatpersoner.

LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING

Larvik og Omegns Turistforening (LOT) ble stiftet av unge og eldre turentusiaster 29. oktober 1930, og er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). Det er en aktiv forening med ca. 2.300 medlemmer, og dekker Larvik og Lardal kommune.

 Vi arrangerer turer og aktiviteter, merker turløyper, eier og driver flere hytter og har åpent kontor.

Mer om hva vi gjør og hvordan du kan kontakte oss, finner du på siden om LOT.

FRITZØE SKOGER

Skogene var råstoffgrunnlaget og industrien var avhengig av stabil forsyning av trevirke. Produksjonsmulighetene måtte utnyttes best mulig.  Allerede i 1874 ansatte Treschow fagfolk som begynte å stelle skogen og la grunnlaget for det kulturskogbruket som siden har vært retningsgivende for skogsdriften. Skogene er overvåket med nøyaktige registreringer hvert tiende år siden 1914. Siden den gang er det hogget over 12 millioner kubikkmeter på eiendommen.

I 1986 ble virksomheten i Larvik omgjort til akseselskap med navnet Treschow-Fritzøe AS. Skogeiendommene fikk navnet Fritzøe Skoger som eies og drives av Mille-Marie Treschow.

VÅRE SPONSORER

COPYRIGHTS  VINDFJELLØPET  © 2024

Vindfjelløpet

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE