Besøk oss på Facebook
Velkommen til Vindfjelløpet 12. februar 2023! ET TURRENN I KLASSISK STIL! Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2023 arrangeres for 77. gang. Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner. Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Borgen skiarena, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner. Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom.
VINDFJELLØPET - SEEDINGSRENN Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet! OBS! Parkering, rennkontor, startnummerutdeling, garderobe/dusj og premieutdeling er flyttet til Borgen Skiarena!
Vindfjelløpet 2022 er avlyst! Vi mangler først og fremst snø, vi har i år heller ikke alternative løype traseer da skogsbilveiene i område er brøytet for tømmerhogst. Den økende smitten i samfunnet gjør også at funksjonær listen vår er ekstra sårbar, derfor valgte vi enstemmig og avlyse. Vi kommer tilbake med gode arrangement i fremtiden! VINDFJELLØPET 2020 (inget arrangement i 2021 på grunn av Corona Den 9. februar ble Vindfjelløpet arrangert i 2020. På grunn av snømangel ble det brukt en alternativ løype. Den går i hovedsak på skogsbilveier. Vedlagte bilder er fra tidligere arrangement, den gang var det enda mindre snø en det er nå (bildet til høyre). Vi fikk så gode tilbakemeldinger på denne traseen at mange mente vi burde bruke denne permanent fremover! Skaff deg seeding til Vasaloppet og Birken hos oss!
Kongen av Vindfjelløpet! Helge Fossheim (74) representerer Kvelde IL og har gjennomført Vindfjelløpet hele 47 ganger, gratulerer Helge!
2018!
VÅRE SPONSORER
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
VÅRE SPONSORER
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022
Besøk oss på Facebook
Velkommen til Vindfjelløpet 12. februar 2023! ET TURRENN I KLASSISK STIL! Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2023 arrangeres for 77. gang. Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner. Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Borgen skiarena, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner. Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom.
VINDFJELLØPET - SEEDINGSRENN Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet! OBS! Parkering, rennkontor, startnummerutdeling, garderobe/dusj og premieutdeling er flyttet til Borgen Skiarena!
Kongen av Vindfjelløpet! Helge Fossheim (74) representerer Kvelde IL og har gjennomført Vindfjelløpet hele 47 ganger, gratulerer Helge!
Vindfjelløpet 2022 er avlyst! Vi mangler først og fremst snø, vi har i år heller ikke alternative løype traseer da skogsbilveiene i område er brøytet for tømmerhogst. Den økende smitten i samfunnet gjør også at funksjonær listen vår er ekstra sårbar, derfor valgte vi enstemmig og avlyse. Vi kommer tilbake med gode arrangement i fremtiden! VINDFJELLØPET 2020 (inget arrangement i 2021 på grunn av Corona Den 9. februar ble Vindfjelløpet arrangert i 2020. På grunn av snømangel ble det brukt en alternativ løype. Den går i hovedsak på skogsbilveier. Vedlagte bilder er fra tidligere arrangement, den gang var det enda mindre snø en det er nå (bildet til høyre). Vi fikk så gode tilbakemeldinger på denne traseen at mange mente vi burde bruke denne permanent fremover! Skaff deg seeding til Vasaloppet og Birken hos oss!
2018!
VÅRE SPONSORER
COPYRIGHTS VINDFJELLØPET © 2022