Vindfjelløpet

VELKOMMEN TIL VINDFJELLØPET 8. FEBRUAR 2015!

Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2015 arrangeres for 59.gang.

Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner.

 

Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Fylkesanlegget for langrenn i Borgen, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner.

 

Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom.

Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet og Vasaloppet!

COPYRIGHTS  VINDFJELLØPET  ©

INTERNSIDER