Vindfjelløpet

Besøk oss på Facebook

Vindfjelløpet 2022 er avlyst!

Vi mangler først og fremst snø, vi har i år heller ikke alternative løype traseer da skogsbilveiene i område er brøytet for tømmerhogst.

Den økende smitten i samfunnet gjør også at funksjonær listen vår er ekstra sårbar, derfor valgte vi enstemmig og avlyse.

Vi kommer tilbake med gode arrangement i fremtiden!

 

Til dere som har meldt dere på, vi er i gang med tilbakebetaling av påmeldings kontigenten. Dere vi få en mail fra EQ-Timing og dere har 14 dager på dere fra dere mottar mailen til og besvare. Hvis dere ikke besvarer denne mailen vil det bli tolket som om dere donerer påmeldingen til Vindfjelløpet.

Det er fortsatt noen av dere som ikke har betalt fakturaen, dette MÅ gjøres for at dere skal få tilbakebetalt!

 

Sakset fra EQ-Timing :

Bindende påmelding

Påmelding til dette arrangementet er bindende. Det betyr at det oppstår en betalingsforpliktelse når du melder deg på. Du vil komme inn i arrangementets deltakerlister straks du har meldt deg på, selv om påmeldingen ikke er betalt. Du vil motta en faktura per epost som må betales innen 5 dager. Dersom fakturaen ikke betales til rett tid, slik at vi må sende purring vil det påløpe et purregebyr.

 

EQ Timing administrerer påmeldinger og betalinger på vegne av arrangøren.

Som vi har nevnt tidligere vil dere få tilbakebetalt avgiften minus 6 % (banken tar gebyr for hver overføring)

Følg med på mailen dere brukte når dere meldte dere på!!!!!!

 

Mvh.

Ole Tallakstad

Rennleder

ET TURRENN I KLASSISK STIL!

Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2022 arrangeres for 76. gang. Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i  Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner. Rennet starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32), og har målgang i Fylkesanlegget for langrenn i Borgen, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner.

 

Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom.

VINDFJELLØPET - SEEDINGSRENN

Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet og Vasaloppet!

OBS!

Parkering, rennkontor, startnummerutdeling, garderobe/dusj og premieutdeling er flyttet til Borgen Skiarena!

VINDFJELLØPET 2020  (inget arrangement i 2021 på grunn av Corona

Den 9. februar ble Vindfjelløpet arrangert i 2020. På grunn av snømangel ble det brukt en alternativ  løype. Den går i hovedsak på skogsbilveier.

Vedlagte bilder er fra tidligere arrangement, den gang var det enda mindre snø en det er nå (bildet til høyre).

Vi fikk så gode tilbakemeldinger på denne traseen at mange mente vi burde bruke denne permanent fremover!

 

Skaff deg seeding til Vasaloppet og Birken hos oss!

Kongen av Vindfjelløpet!

Helge Fossheim (74) representerer Kvelde IL og har gjennomført Vindfjelløpet hele 47 ganger, gratulerer Helge!

2018!

VÅRE SPONSORER

COPYRIGHTS  VINDFJELLØPET  © 2022