VELKOMMEN TIL

VINDFJELLØPET 2016!

Vindfjelløpet er et turrenn i klassisk stil som i 2016 er 70 år, men som blir arrangert for 60.gang 14. februar!

Løpet går i vekslende skogsterreng i et attraktivt turområde i Siljan-, Kongsberg- og Lardal kommuner, og starter på Viddaseter (merket fra fylkesvei 32) med målgang i Fylkesanlegget for langrenn i Borgen, Svarstad. Løypa er 41 km lang med tre drikkestasjoner. Vindfjelløpet har også et kortere løypealternativ på 26 km for trim, familie og ungdom.

Vindfjelløpet er FIS- turrenn og seedingsrenn for Birkebeinerrennet og Vasaloppet!

VINDFJELLØPET _ SEEDINGSRENN

dager til Vindfjelløpet 2016

COPYRIGHTS  VINDFJELLØPET  ©

INTERNSIDER